fbpx

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 24.4.2020

Rekisterin pitäjä

Hockey Busters Oy
Telakkakatu 4
15140 Lahti

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

 Petri Engman
petri.engman@hbpromotion.fi

p. 040 7566 115

Rekisterin nimi

Hockey Busters Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri (yritys ja niiden yhteyshenkilöt)

 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, markkinoinnin, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen sekä tutkimustoimintaan
Tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavat tiedot:
 nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys ja asema, yrityksen osoitetiedot, suoramarkkinointiluvat- ja kiellot, rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointi-toimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet)

Säännönmukaiset tietolähteet

 Rekisteri syntyy asiakkaalta saaduista tiedoista.  Tietoja saadaan Hockey Busters Oy:n ylläpitämien verkkosivujen (www.hbpromotion.fi) kautta, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksissa, asiakastapaamisissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 Hockey Buster Oy käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin sisältämät tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän salasanoin suojattuun sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Hockey Busters Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

 Rekisteröidyllä on henkilötietoja koskevan asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on lisäksi asetuksen mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietojen poistaminen

 Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta, asiakassuhteen loppumisen vuoksi, uutiskirjeen tilaamisen loppumisen vuoksi tai kun asiallista asiayhteyttä ei enää ole.

Kielto-oikeus

 Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

hbpromotion.fi kävijäseuranta

 Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia eli vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Edellä mainittujen käyttäjäseurannan ohjelmistojen lisäksi hbpromotion.fi sivustolla voi olla käytössä muitakin käyttäjäseurannan ohjelmistoja. Käyttäjäseurannan ohjelmistot voivat tallentaa yksityiskohtaisempaa kävijätietoa kuin yllä mainittu Google Analytics, kuten rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet. Sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt, esimerkiksi:

– vierailijan IP-osoite

– vierailun ajankohta

– selatut sivut ja sivujen katseluajat

– vierailijan selain

-täytetyt lomakkeet

-sivusto, jolta rekisteröity on saapunut HB Promotion:in verkkosivulle

Google Analyticsin keräämiä kävijätietoja ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voida tunnistaa kävijää tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Ohjelmistoja voidaan käyttää esimerkiksi määriteltyjen käyttäytymissääntöjen mukaan personoidun sisällön esittämiseen tai hiiren liikkeiden tunnistamiseen hbpromotion.fi sivustolla.

Google Analytics kerää tietoa myös kävijöiden kiinnostuksen kohteista sen perusteella millaisilla sivustoilla kävijän selain on käynyt Google Display Network -verkostossa sekä tämän datan perusteella arvioi kävijän demografia-tietoja. Google Analyticsiin kertyy vain anonyymia tietoa kävijäryhmien oletetuista kiinnostuksen kohteista sekä kävijäryhmien oletetuista demografia-tiedoista. Tietoa vierailluista sivustoista tai yksittäisistä kävijöistä ei kerätä.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää Googlen oman lisäosan avulla, löydät sen tästä linkistä

0
  0
  Ostoskorisi
  Ostoskorisi on tyhjäTakaisin kauppaan

  {{ sentHeading }}

  {{ sentParagraph }}

  {{ closeBtn }}

  {{ topMessage }}

  {{ closeBtn }}